Tilmeld hjemmeside

Det koster 199,- ekskl. moms pr. år at få sin hjemmeside verificeret og være med på listen over verificerede hjemmesider med dansk adresse.

Når du tilmelder dig vores tjeneste, verificerer vi manuelt via whois at registranten af hjemmesiden har en dansk adresse.

Desuden sender vi et aktiveringsbrev med fakturaen på ovenstående beløb til den kontakt adresse der er opgivet på hjemmesiden.

Når fakturaen er betalt har vi verificeret at adressen er gyldig og din hjemmeside kan optages på listen over verificerede danske hjemmesider.

Du kan herefter benytte vores mærke på din hjemmeside for at vise dine brugere at det er en dansk hjemmeside.

Når du bruger vores mærke skal det henvise med link til vores hjemmeside hvor brugere kan tjekke at vi har verificeret din hjemmeside. (Eksempel)

Videre »